Drama op het schoolfeest

Op het schoolfeest toonden we enkele dramatechnieken in een kunstig verhaal gegoten. Met dank aan de mama die dit geheel filmde!