Zelggemaakte sprookjes op de boekenkast!

Zelggemaakte sprookjes op de boekenkast!

We waanden ons in een sprookje van een week .

Poppentheaterjes werden geknutseld met stokpopjes .onze meisjes gaven het beste van zichzelf tijdens een voorstelling .Andere kls gingen zelf een sprookje uit tekenen en bedachten de tekst erbij .Welke titel zou je eraan geven ? Ook deze verhalen werden voorgelezen in de kring .Menige neuzen gingen aan het krullen . Zelfs juf Det speelde een hoofdrol in één van de sprookjes . Volgende week staat er heel wat op het programma .Maandag is Alis jarig . Dinsdag gaan we naar de tentoonstelling van Mondriaan .Woensdag is er een integratiemoment met het eerste leerjaar rond carnaval.Donderdag is Elias jarig .En vrijdag vieren we carnaval en mogen kls verkleed naar de klas komen . Het thema voor volgende week ligt voor de hand " iedereen wil anders zijn ,anders dan hij is ."