Spelen met de zon

Brr...wat is het buiten koud maar heerlijk warm binnen met al die zon .

Plots merkte Xander op dat er iemand foto's aan het trekken was in onze klas . Een lichtflits flitste in onze ogen . Vanwaar komt die ? De zon weerkaatste in de sterrenspiegeltjes van de zithoek . We gingen op zoek naar losse spiegeltjes, naar glittertruien die een hele disco teweeg brachten .Oude CD's die een regenboog op het plafond weerspiegelden . Het experimenteren groeide uit tot een vangspel van elkaars lichtbollen . Wat een pret en een betrokkenheid .