Rikketikketik, wie ben ik ?

Rikketikketik, wie ben ik ?

Wie zit er in onze klas ? Nieuwe vriendschappen worden gelegd , talenten  en eigenschappen worden verkend .Door allerlei contactspelen , namenraadspel, groepsspelen wordt het sociaal contact bevorderd . Ook met de klas van Ploem zonnebloem, want dat is ook een deel van onze klas .De keuze van het spel is eens zo groot geworden en de sociale interactie ook . In de knutselhoek werden potretten van elkaar op de glasplaat geschilderd .

Iedereen is anders en hoort erbij .Samen leven betekent ook afspraken maken . Deze werden op papier gezet en ondertekent met een handafdruk van de kls . Fijn te merken dat sommige afspraken niet op het blad hoeven omdat kls dit gedrag niet stellen . Plots werden ze zich hier bewust van , fier op zichzelf.

Het beverbord werd opgestart en het keuzebord voor de hoeken . Het bord geeft kls een overzicht van alle hoeken waaruit ze kunnen kiezen . Ze gaan zelfstandig aan het spel , overleggen met elkaar , waarderen elkaars keuze. Ze ontdekken ook hoe ze hun ideeën kunnen waarmaken en wat ze willen . Vaardigheden die kls helpen groeien in ondernemingszin , inspraak en creativiteit .

Juf , ik wil ook zulke bloem tekenen net zoals die van Stien . Jufke Stien werd de bloemenjuf en leerde kls hoe ze mooie bloemen kunnen tekenen . Tekeningen werden uitgesorteerd en samengebundeld tot een boek . Welke titel geef je aan je boek ? Prachtige creaties en grappige verhalen ontstonden . Op het podium werden de verhalen voor de groep voorgelezen . Stimulans voor anderen ...en een warm gevoel voor de maker ervan .

Wist je dat : de kls van vorig jaar die nu in het eerste leerjaar zitten terug mogen komen spelen in onze klas? Terug even in de zandhoek, timmeren, naar hartelust knutselen , bewegen in de beweeghoek ...Dit tot iedereen aan de beurt geweest is .