Welkom bij Ploem Zonnebloem

Welkom bij Ploem Zonnebloem

We hadden het al erg leuk tijdens onze eerste klasdag.

Onze klaspop kwam met ons kennismaken, we kozen allemaal een eigen symbooltje en onze deuren stonden al open, samen met die van juf Martien naast ons, de klas Yvet vangnet. We hebben deze eerste dag ook samen in de klas boterhammen gegeten. Vanaf maandag eten we in de kruimel.

Enkele weetjes van onze klas:

* We zijn met 16 meisjes en 8 jongens

* Juf Jolien is er telkens op maandag en dinsdag, juf Britt elke donderdag en vrijdag, op woensdag wisselen we af

* Op maandag en vrijdagochtend staat onze juf aan de poort en worden we daar allemaal verwacht. Onze klasdeur blijft dicht tot de juf boven is

* Op dinsdag turnen wij met meester Toon en op donderdag met juf Det. Hiervoor vragen we om turnpantoffels mee te brengen, deze blijven in de klas

* Na de voormiddagspeeltijd zetten wij, elke dag, onze klasdeur open samen met juf Martien en mogen de kleuters in beide klassen spelen. Op de klaspagina van Yvet vangnet kan je misschien ook wel eens foto's vinden waar jouw kleuter op staat

* Het witte kaftje gaan we niet meer gebruiken en mag thuis blijven

* Morgen is onze eerste klasvriend al jarig; Gaëlle

* Maandag 4 september is het infoavond voor alle ouders, waarop we de klaswerking nog verder uitleggen. Hopelijk tot dan!