Rapport lagere school

Waar School
Wanneer 30 juni '17

De kinderen van de lagere school krijgen hun rapport.